Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:194 · Visa fulltext
Lag (2005:194) om undantag från arvsskatt och gåvoskatt
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2005-05-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:97, bet. 2004/05:FiU29, rskr. 2004/05:202