Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:194 · Visa register
Lag (2005:194) om undantag från arvsskatt och gåvoskatt
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2005-04-14
Ikraft: 2005-05-01
Har skattskyldighet inträtt enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt eller enligt förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss under perioden från och med den 17 december 2004 till och med den 31 december 2004, skall arvsskatt eller gåvoskatt inte tas ut. Om skatten har fastställts, skall fastställelsebeslutet upphävas och betald skatt återbetalas.