Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1197 · Visa fulltext
Lag (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1993-03-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:94, bet. 1992/93:SkU5, rskr 1992/93:81
Ändring, SFS 1993:65
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2011:1354
Rubrik: Lag (2011:1354) om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:1017
Rubrik: Förordning (2013:1017) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraft: 2015-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:9, bet. 2013/14 SkU5, rskr. 2013/14:63
Ändring, SFS 2015:591
Rubrik: Förordning (2015:591) om ikraftträdande av lagen (2013:1017) om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana
Omfattning: ikrafttr. av 2013:1017