Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:482 · Visa fulltext
Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1992:354
Rubrik: Lag (1992:354) om ändring i lagen (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1999:307
Rubrik: Lag (1999:307) om ändring i lagen (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 10 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176