Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:240 · Visa fulltext
Lag (1987:240) om minnesmynt på ettusen och etthundra kronor
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Förs. 1986/87:16, FiU 1986/87:23, rskr 1986/87:183
Upphävd: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:336
Rubrik: Lag (2021:336) om upphävande av lagen (1987:240) om minnesmynt på ettusen och etthundra kronor
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2020/21:127, bet. 2020/21:FiU45, rskr. 2020/21:272