Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:240 · Visa register
Lag (1987:240) om minnesmynt på ettusen och etthundra kronor
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1987-05-07
Ikraft: 1988-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2021:336
Upphävd: 2021-07-01
1 § Med anledning av att det 1988 är 350 år sedan kolonien Nya Sverige Delaware grundades får minnesmynt med namnvärden av ettusen och etthundra kronor ges ut. 2 § Minnesmyntet med ett namnvärde av ettusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld och 100 tusendelar koppar samt ha en vikt av 5,8 gram och en diameter av 21 millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av ett hundra mynt vara högst 6 gram. 3 § Minnesmyntet med ett namnvärde av ettusen kronor skall ha följande prägel. På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften "CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG". Nedtill på höger sida om bilden konstnärens signatur "BT". På frånsidan en beskuren bild av Calmare Nyckel, ett av de skepp varmed koloniens grundläggare färdades. Såsom omskrift upptill "NYA SVERIGE DELAWARE 1638 1988" och nedtill valörbeteckningen "1000 KR" omgiven av bokstäverna "E", som anger myntningsorten, och "D", som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn. Randen skall vara slät. 4 § Minnesmyntet med ett namnvärde av etthundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 16,0 gram och en diameter av 32 millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av ett hundra mynt vara högst 16 gram. 5 § Minnesmyntet med ett namnvärde av etthundra kronor skall ha följande prägel. På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften "CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG". Nedtill på höger sida om bilden konstnärens signatur "BT". På frånsidan en bild av Calmare Nyckel, ett av de skepp varmed koloniens grundläggare färdades, och av en kartbild över kolonien Nya Sverige Delaware med fortet Christina utmärkt. Upptill till vänster tre kronor tillsammans med bokstäverna "CRS" (Christina Regina Sueciae). Såsom omskrift upptill "NYA SVERIGE DELAWARE 1638 1988" och nedtill valörbeteckningen "100 KR" omgiven av bokstäverna "E", som anger myntningsorten, och "D", som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn. Randen skall vara slät.