Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:76 · Visa fulltext
Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:69, SkU 1985/86:19, rskr 1985/86:106
Ändring, SFS 2011:1322
Rubrik: Lag (2011:1322) om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:374
Rubrik: Lag (2013:374) om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraft: 2013-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:86, bet. 2012/13:SkU26, rskr. 2012/13:237
Ändring, SFS 2013:788
Rubrik: Förordning (2013:788) om ikraftträdande av lagen (2013:374) om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
Omfattning: ikrafttr. av 2013:374