Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1161 · Visa fulltext
Lag (1982:1161) om vissa äldre sedlar
Departement: Finansdepartementet B
Förarbeten: Förs. 1982/83:5, FiU 1982/83:18, rskr 1982/83:53
Ändring, SFS 2022:1571
Rubrik: Lag (2022:1571) om ändring i lagen (1982:1161) om vissa äldre sedlar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24