Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:357 · Visa fulltext
Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1975/76:196, LU 1975/76:31, rskr 1975/76:341
Ändring, SFS 1995:786
Rubrik: Lag (1995:786) om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392, EGTL228/92 s1
CELEX-nr: 392L0049
Ändring, SFS 1998:297
Rubrik: Lag (1998:297) om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 2002:345
Rubrik: Lag (2002:345) om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2003-01-20
Förarbeten: Prop. 2001/02:133, bet. 2001/02:LU31, rksr. 2001/02:238
Ändring, SFS 2005:1127
Rubrik: Lag (2005:1127) om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92
Ändring, SFS 2013:1090
Rubrik: Lag (2013:1090) om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31