Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:357 · Visa fulltext
Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1975/76:196, LU 1975/76:31, rskr 1975/76:341
Ändring, SFS 1995:786
Rubrik: Lag (1995:786) om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392, EGTL228/92 s1
CELEX-nr: 392L0049
Ändring, SFS 1998:297
Rubrik: Lag (1998:297) om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 2002:345
Rubrik: Lag (2002:345) om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2003-01-20
Förarbeten: Prop. 2001/02:133, bet. 2001/02:LU31, rksr. 2001/02:238
Ändring, SFS 2005:1127
Rubrik: Lag (2005:1127) om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92
Ändring, SFS 2013:1090
Rubrik: Lag (2013:1090) om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31
Ändring, SFS 2023:667
Rubrik: Lag (2023:667) om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2023-12-23
Förarbeten: Prop. 2022/23:142, bet. 2023/24:CU6, rskr. 2023/24:23, direktiv 2009/103/EG