Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:810 · Visa fulltext
Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ändring, SFS 1976:812
Rubrik: Förordning (1976:812) om ändring i kungörelsen (1973:810) om barnavårdsnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§; omtryck
Ändring, SFS 1981:758
Rubrik: Förordning (1981:758) om ändring i kungörelsen (1973:810) om barnavårdsnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1-4 §§
Ändring, SFS 1985:371
Rubrik: Förordning (1985:371) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1985-07-01
Ändring, SFS 1991:775
Rubrik: Förordning (1991:775) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 2003:915
Rubrik: Förordning (2003:915) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2006:299
Rubrik: Förordning (2006:299) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
Omfattning: ny 5 §
Ikraft: 2006-06-01
Ändring, SFS 2017:293
Rubrik: Förordning (2017:293) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2017-06-01