Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:810 · Visa register
Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1973-11-16
Omtryck: 1976:812
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:293
1 § Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd fastställer formulär till protokoll som socialnämnden ska föra vid utredning av faderskap. Förordning (2017:293). 2 § Innan en påbörjad utredning om faderskap läggs ned skall socialnämnden om möjligt inhämta moderns uppfattning i frågan. Förordning (1981:758). 3 § Innan socialnämnden väcker talan om fastställande av faderskap, bör nämnden rådgöra med en person som är behörig att vara rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Förordning (2017:293). 4 § Har faderskap fastställts genom bekräftelse skall socialnämnden anmäla detta hos Skatteverket. Förordning (2003:915). 5 § Det som sägs i 1-4 §§ om faderskap gäller även föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Förordning (2006:299).