Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:848 · Visa fulltext
Kungörelse (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ändring, SFS 1954:687
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1955:556
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1958:57
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1958:420
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1959:414
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1961:117
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ändring, SFS 1968:27
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1973:522
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1975:307
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny 4 §; omtryck
Ändring, SFS 1975:620
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1978:156
Rubrik: Förordning (1978:156) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
Omfattning: ny 5 §; omtryck
Ändring, SFS 1983:883
Rubrik: Förordning (1983:883) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
Omfattning: ändr. 2 §; ny 4 a §
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1986:181
Rubrik: Förordning (1986:181) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1986-05-01
Ändring, SFS 1987:787
Rubrik: Förordning (1987:787) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987-07-15
Ändring, SFS 1990:170
Rubrik: Förordning (1990:170) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1990-06-01
Ändring, SFS 1992:4
Rubrik: Förordning (1992:4)m om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-03-01
Ändring, SFS 2000:709
Rubrik: Förordning (2000:709) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2000-10-01