Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 35 av 71 träffar
SFS-nummer · 2007:911 · Visa register
Förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet SV
Utfärdad: 2007-11-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:16
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ska främja, stödja och genom forskning genomföra 1. uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 2. studier av arbetsmarknadens funktionssätt, 3. utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet, 4. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet, och 5. utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden. Med utvärdering avses både effektutvärdering och processutvärdering. Myndigheten ska särskilt fokusera på de samlade effekterna av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och de utbildningspolitiska reformerna samt de särskilda uppdrag som regeringen fattar beslut om inom dessa områden. I uppföljnings- och utvärderingsarbetet ska effekterna för kvinnor och män särskilt belysas. Myndigheten ska sprida information om resultaten av sina uppföljningar, utvärderingar och studier till andra myndigheter och intressenter. Förordning (2012:16). Ledning 2 § Myndigheten leds av en myndighetschef. Organisation 3 § Vid myndigheten ska det finnas ett vetenskapligt råd. Särskilda organ 4 § Det vetenskapliga rådet består av generaldirektören, en ordförande och högst nio andra ledamöter. 5 § Det vetenskapliga rådet har till uppgift att lämna förslag till beslut i ärenden om ansökningar om bidrag från myndigheten. Generaldirektören får även använda det vetenskapliga rådet som rådgivande organ i andra frågor. Anställningar och uppdrag 6 § Generaldirektören är myndighetschef. 7 § Det vetenskapliga rådets ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Rådet utser inom sig en vice ordförande. Personalansvarsnämnd 8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).