Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 2 av 3653 träffar
SFS-nummer · 2024:237 · Visa register
Lag (2024:237) om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2024-04-25
Ikraft: 2025-07-01
/Träder i kraft I:2025-07-01/ Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller för sådana kirurgiska ingrepp i en persons könsorgan som utförs inom hälso- och sjukvården för att kroppen ska stämma överens med könsidentiteten. Lagen gäller inte för kirurgiska ingrepp på personer som har en medfödd avvikelse i könsutvecklingen. Förutsättningar för kirurgiska ingrepp 2 § Ett kirurgiskt ingrepp får göras på den som har fyllt 18 år, om personen 1. är folkbokförd i Sverige, 2. sedan en lång tid upplever att kroppen inte stämmer överens med könsidentiteten, och 3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet under överskådlig tid. På en person som är under 23 år får dock könskörtlarna avlägsnas endast om det finns synnerliga skäl.