Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
SFS-nummer · 1994:571 · Visa register
Förordning (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 1994-06-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:139
Ikraft: 1994-07-01
1 § I fråga om ersättning enligt 15 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt tillämpas 1 § andra och tredje styckena, 2 och 3 §§, 4 § andra stycket, 5, 8 och 10 §§ samt 11 § första stycket förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Traktamente för dag får bestämmas till högst 350 kr per dag. Förordning (2007:139). 2 § Har upphävts genom förordning (1995:1309). 3 § En framställning om ersättning eller förskott på ersättning skall göras hos tingsrätten i den ort där den kallade vistas. I övrigt tillämpas bestämmelserna i kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m. m.