Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 41 av 67 träffar
SFS-nummer · 2003:192 · Visa register
Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2003-05-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:913
Ikraft: 2003-07-01
1 § En region och en eller flera kommuner som ingår i regionen får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra 1. regionens uppgifter - enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), - enligt tandvårdslagen (1985:125), - enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, - enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, - enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, - enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, - enligt smittskyddslagen (2004:168), eller - som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och 2. kommunens uppgifter - enligt socialtjänstlagen (2001:453), - enligt hälso- och sjukvårdslagen, - enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, - enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, - enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, - enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, eller - som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd. Lag (2019:913). 2 § Regionen och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl regionen som kommunen eller kommunerna ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde. Lag (2019:913). 3 § För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om gemensam nämnd. Lag (2017:744).