Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 39 av 67 träffar
SFS-nummer · 2004:16 · Visa register
Förordning (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2004-01-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:129
Ikraft: 2004-03-01
1 § I denna förordning finns föreskrifter om utlämnande av personuppgifter som avses i 15 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2 § En kommun skall lämna personuppgifter till Socialstyrelsen om vilka personer kommunen beslutat om och verkställt insatser för enligt respektive punkt i 9 § 2-10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sådana uppgifter får endast avse - personnummer, - personkretstillhörighet enligt 1 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, - enligt vilken punkt i 9 § 2-10 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som en insats beslutats och verkställts, - nummer i Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR- nummer) för utföraren av insatsen, - omfattning av insatsen räknad i tid, samt - vilken form av boende enligt punkterna 8 och 9 som insatsen avser och i vilken kommun boendet finns. Förordning (2006:96). 3 § Socialstyrelsen får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Regioner tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet enligt denna förordning. Förordning (2020:129).