Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 39 av 64 träffar
SFS-nummer · 2001:647 · Visa register
Förordning (2001:647) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2002
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2001-08-30
Ikraft: 2002-01-01
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 37 900 kronor respektive 38 700 kronor för år 2002.