Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:589 · Visa register
Förordning (2023:589) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2024
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2023-10-12
Ikraft: 2024-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:814
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2024. KN-nr Slag av Skattebelopp bränsle Energi- Koldioxid- Summa skatt skatt skatt 1. 2710 11 41, Bensin som 2710 11 45 uppfyller eller kraven för 2710 11 49 a) miljöklass 1 - motorbensin 3 kr 88 öre 3 kr 14 öre 7 kr 2 öre per liter per liter per liter - alkylatbensin 1 kr 32 öre 3 kr 14 öre 4 kr 46 öre per liter per liter per liter b) miljöklass 2 3 kr 93 öre 3 kr 14 öre 7 kr 7 öre per liter per liter per liter 2. 2710 11 31, Annan bensin 5 kr 4 öre 3 kr 14 öre 8 kr 18 öre 2710 11 51 än som avses per liter per liter per liter eller under 1 2710 11 59 eller 7 3. 2710 19 21, Eldningsolja, 2710 19 25, dieselbrännolja, 2710 19 41- fotogen, m.m. 2710 19 49 som eller 2710 19 61- 2710 19 69 a) har försetts 305 kr 4 146 kr 4 451 kr med märk- och per m3 per m3 per m3 färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1 1 811 kr 2 723 kr 4 534 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 2 2 209 kr 2 723 kr 4 932 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 3 2 415 kr 2 723 kr 5 138 kr eller inte per m3 per m3 per m3 tillhör någon miljöklass 4. 2711 12 11- Gasol m.m. som 2711 19 00 används för a) drift av 0 kr per 4 363 kr per 4 363 kr per motordrivet 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat ända- 1 407 kr per 4 363 kr per 5 770 kr per mål än som 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg avses under a 5. 2711 11 00, Naturgas som 2711 21 00 används för a) drift av 0 kr per 3 104 kr per 3 104 kr motordrivet 1 000 m3 1 000 m3 per 1 000 m3 fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat ända- 1 209 kr per 3 104 kr per 4 313 kr per mål än som 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 avses under a 6. 2701, 2702 Kol och koks 833 kr per 3 608 kr per 4 441 kr per eller 2704 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 7. 2710 11 31 Flygbensin 3 kr 93 öre 3 kr 14 öre 7 kr 7 öre med en blyhalt per liter per liter per liter om högst 0,005 gram per liter 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.