Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:542 · Visa register
Förordning (2023:542) om tidskoefficienter för beräkning av underlag för statliga stöd
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Utfärdad: 2023-09-14
Ikraft: 2023-10-01
Tidsbegränsad: 2024-10-01
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen. 2 § Boverket får meddela föreskrifter om tidskoefficienter för beräkning av underlag för statliga lån, bidrag eller andra statliga stöd som rör ny- eller ombyggnad av bostäder.