Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:221 · Visa register
Förordning (2023:221) om stöd till den nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2023-04-27
Ikraft: 2023-06-01
1 § Verksamheten vid den nordisk-baltiska regionala avdelningen i Stockholm ska bedrivas i samma lokaler som Stockholms tingsrätt har sin verksamhet i. I lokalerna ska det finnas de tekniska och andra hjälpmedel som den nordisk- baltiska regionala avdelningen behöver för sin verksamhet. 2 § Stockholms tingsrätt ska utföra de administrativa uppgifter och den beredning av mål och ärenden som förekommer vid den nordisk-baltiska regionala avdelningen i Stockholm.