Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:590 · Visa register
Förordning (2023:590) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2024
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2023-10-12
Ikraft: 2024-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 42,8 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2024.