Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:945 · Visa register
Tillkännagivande (2022:945) av Ålands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-06-16
Ikraft: 2022-06-23
Regeringen tillkännager att den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012 i enlighet med artikel 16 i konventionen trätt i kraft för Åland den 1 maj 2014. Konventionen, som trädde i kraft den 1 maj 2014, har antagits som lag här i landet genom lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet.