Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1765 · Visa register
Förordning (2022:1765) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-12-08
Ikraft: 2023-01-01
1 § Denna förordning kompletterar lagen (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt). Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen. Förordningen är meddelad med stöd av - 1 kap. 10 §, 2 kap. 5 § och 8 kap. 5 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) i fråga om 2 §, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 3 §. 2 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om 1. kraven för bedömning av kunskap och kompetens enligt artikel 34.6 i EU-förordningen, 2. att PEPP-sparinstitut ska förse PEPP-sparare med ytterligare prognoser för pensionsförmåner och om innehållet i sådana prognoser, 3. på vilket språk ett PEPP-faktablad enligt artikel 26 i EU- förordningen ska upprättas, 4. produktingripanden enligt artikel 63 i EU-förordningen, och 5. information som ett PEPP-sparinstitut ska lämna enligt artikel 40.1 i EU-förordningen. 3 § Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket, om inspektionen med stöd av 9 kap. 7 § lagen (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) har beslutat att en fysisk person under en viss tid inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, i ett svenskt PEPP-sparinstitut, en svensk PEPP-distributör eller ett svenskt förvaringsinstitut.