Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1587 · Visa register
Förordning (2022:1587) om gränsvärde för riskskatt för kreditinstitut för beskattningsår som påbörjas under 2023
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-11-24
Ikraft: 2023-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 5 § lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut gränsvärdet till 166 miljarder kronor för beskattningsår som påbörjas under 2023.