Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1463 · Visa register
Försäkringskassans föreskrifter (2022:1463) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2023
Departement: Försäkringskassan
Utfärdad: 2022-11-07
Med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag föreskriver Försäkringskassan att det procenttal med vilket bidragsbelopp ska ändras enligt 4 § första stycket första meningen lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2023 är 8.