Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1439 · Visa register
Förordning (2022:1439) om balanstal för år 2023
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-11-03
Ikraft: 2023-01-01
/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Balanstalet enligt 58 kap. 14-20 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 1,1202 för år 2023.