Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1439 · Visa register
Förordning (2022:1439) om balanstal för år 2023
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-11-03
Ikraft: 2023-01-01
1 § Balanstalet enligt 58 kap. 14-20 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 1,1202 för år 2023.