Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1437 · Visa register
Förordning (2022:1437) om inkomstbasbelopp för år 2023
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-11-03
Ikraft: 2023-01-01
/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 74 300 kronor för år 2023.