Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1014 · Visa register
Förordning (2022:1014) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2022-06-22
Ikraft: 2023-07-01
/Träder i kraft I:2023-07-01/ 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Universitets- och högskolerådet ska besluta om och ansvara för genomförandet av in- och utpasseringskontroller och andra åtgärder enligt lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet. 3 § Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.