Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1438 · Visa register
Förordning (2022:1438) om inkomstindex för år 2023
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-11-03
Ikraft: 2023-01-01
1 § Inkomstindexet enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 203,13 för år 2023.