Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:1082 · Visa register
Förordning (2021:1082) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2022
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2021-11-18
Ikraft: 2022-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2022: - 64 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag, - 265 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag, - 424 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.