Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:1079 · Visa register
Förordning (2021:1079) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2022
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2021-11-18
Ikraft: 2022-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 17 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2022.