Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:1077 · Visa register
Förordning (2021:1077) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2022
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2021-11-18
Ikraft: 2022-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:649
Upphävd: 2022-07-01 överg.best.
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2022. KN-nr Slag av Skattebelopp bränsle Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 Bensin som uppfyller kraven för a) miljöklass 1 - motorbensin 4 kr 18 öre 2 kr 64 öre 6 kr 82 öre per liter per liter per liter - alkylatbensin 2 kr 11 öre 2 kr 64 öre 4 kr 75 öre per liter per liter per liter b) miljöklass 2 4 kr 22 öre 2 kr 64 öre 6 kr 86 öre per liter per liter per liter 2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 Annan bensin 5 kr 12 öre 2 kr 64 öre 7 kr 76 öre än som avses per liter per liter per liter under 1 eller 7 3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41- 2710 19 49 eller 2710 19 61- 2710 19 69 Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, 921 kr 3 490 kr 4 411 kr per m3 per m3 per m3 b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1 2 511 kr 2 292 kr 4 803 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 2 2 834 kr 2 292 kr 5 126 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass 3 001 kr 2 292 kr 5 293 kr per m3 per m3 per m3 4. 2711 12 11- 2711 19 00 Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 3 672 kr per 3 672 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg b) annat ändamål än som avses under a 1 184 kr per 3 672 kr per 4 856 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 5. 2711 11 00, 2711 21 00 Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 2 613 kr per 2 613 kr per 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 b) annat ändamål än som avses under a 1 018 kr per 2 613 kr per 3 631 kr per 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 6. 2701, 2702 eller 2704 Kol och koks 701 kr 3 037 kr 3 738 kr per per 1 000 kg per 1 000 kg 1 000 kg 7. 2710 11 31 Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter 4 kr 22 öre 2 kr 64 öre 6 kr 86 öre per liter per liter per liter 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Övergångsbestämmelser 2022:649 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022. 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 maj 2022.