Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:948 · Visa register
Förordning (2020:948) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2021
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-11-12
Författningen har upphävts genom: SFS 2020:1104
Upphävd: 2020-12-08
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2021. KN-nr Slag av Skattebelopp bränsle Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 Bensin som uppfyller kraven för a) miljöklass 1 - motorbensin 4 kr 26 öre 2 kr 61 öre 6 kr 87 öre per liter per liter per liter - alkylatbensin 2 kr 18 öre 2 kr 61 öre 4 kr 79 öre per liter per liter per liter b) miljöklass 2 4 kr 29 öre 2 kr 61 öre 6 kr 90 öre per liter per liter per liter 2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 Annan bensin 5 kr 21 öre 2 kr 61 öre 7 kr 82 öre än som avses per liter per liter per liter under 1 eller 7 3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41- 2710 19 49 eller 2710 19 61- 2710 19 69 Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, 909 kr 3 444 kr 4 353 kr per m3 per m3 per m3 b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1 2 573 kr 2 262 kr 4 835 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 2 2 897 kr 2 262 kr 5 159 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass 3 066 kr 2 262 kr 5 328 kr per m3 per m3 per m3 4. 2711 12 11- 2711 19 00 Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 3 624 kr per 3 624 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg b) annat ändamål än som avses under a 1 168 kr per 3 624 kr per 4 792 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 5. 2711 11 00, 2711 21 00 Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 2 579 kr per 2 579 kr per 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 b) annat ändamål än som avses under a 1 005 kr per 2 579 kr per 3 584 kr per 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 6. 2701, 2702 eller 2704 Kol och koks 692 kr 2 997 kr 3 689 kr per per 1 000 kg per 1 000 kg 1 000 kg 7. 2710 11 31 Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter 4 kr 29 öre 2 kr 61 öre 6 kr 90 öre per liter per liter per liter 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.