Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:527 · Visa register
Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-06-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:865
Ikraft: 2020-07-01
Tidsbegränsad: 2022-02-01
1 § I denna förordning finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 10 § och 11 § första stycket lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i fråga om 5 §, - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2021:129). 3 § Folkhälsomyndigheten ansvarar för nationell tillsynsvägledning när det gäller den tillsyn som den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har enligt 4 § lagen (2020:526) om tillfälliga smitt- skyddsåtgärder på serveringsställen. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledningen i länet. 4 § Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna länsstyrelsernas arbete enligt 4 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 5 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om 1. sådana smittskyddsåtgärder som avses i 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, och 2. att serveringsställens öppettider ska begränsas. Förordning (2021:129). 6 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och om verkställigheten av denna förordning.