Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:491 · Visa register
Förordning (2020:491) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2020-06-11
Ikraft: 2020-07-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter. 2 § Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter. Elektroniskt utlämnande av personuppgifter 3 § Rättsmedicinalverket får meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt enligt 1 kap. 9 § lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter. Behandling av personuppgifter inom det område som omfattas av EU:s dataskyddsförordning 4 § Rättsmedicinalverket får meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att 1. göra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på uppgifter om hälsa, biometriska uppgifter och genetiska uppgifter, 2. använda sådana sökbegrepp som anges i 2 kap. 4 § första stycket lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter, och 3. göra sökningar i en viss handling eller i ett visst ärende enligt 2 kap. 4 § andra stycket lagen om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter. Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter. Behandling av personuppgifter inom det område som omfattas av brottsdatalagen 5 § Rättsmedicinalverket får meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att 1. göra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på uppgifter om hälsa, biometriska uppgifter och genetiska uppgifter, 2. använda sådana sökbegrepp som anges i 3 kap. 5 § lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter, och 3. göra sökningar i en viss handling eller i ett visst ärende enligt 2 kap. 4 § andra stycket lagen om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter. Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.