Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:163 · Visa register
Förordning (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-03-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:751
Ikraft: 2020-04-01
Tidsbegränsad: 2020-10-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som syftar till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 till personer som vistas i vissa boenden för äldre. Förordningen är meddelad med stöd av 16 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453). 2 § Besök till den som bor i en sådan boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra eller tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller i motsvarande boendeform i 7 kap. 1 § första stycket 2 samma lag är förbjudet. Första stycket gäller inte den som i sin yrkesutövning har behov av att vistas i ett sådant boende. 3 § En person under 18 år får, trots förbudet mot besök i 2 §, besöka förälder eller någon annan som han eller hon varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med. Detta gäller dock endast om den verksamhetsansvarige bedömer att risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet. 4 § Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet mot besök om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet. 5 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.