Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:752 · Visa register
Förordning (2020:752) om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-08-20
Ikraft: 2020-09-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2021-09-01
1 § Denna förordning innehåller sådana bestämmelser om beräkning av tandvårdsersättning som avviker från bestämmelserna om ersättningsperioder i 2 kap. 4 § första och tredje styckena lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § En ersättningsperiod som löpte den 1 april 2020 ska den 1 september 2020 ersättas av en ny ersättningsperiod. Detta gäller även om den tidigare ersättningsperioden har löpt ut före den 1 september 2020. Första stycket gäller om 1. patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under den tidigare ersättningsperioden uppgick till minst 3 000 kronor den 1 april 2020, och 2. det inte har slutförts någon ersättningsberättigande tandvårdsåtgärd på patienten under perioden den 1 april- 31 augusti 2020. 3 § Vid beräkning av tandvårdsersättning ska de kostnader som avses i 2 § andra stycket 1 anses hänförliga till den nya ersättningsperioden. 4 § Den nya ersättningsperioden ska löpa under så många dagar som motsvarar det antal dagar som den 1 april 2020 återstod av den tidigare ersättningsperioden, dock minst 90 dagar. Övergångsbestämmelser 2020:752 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av augusti 2021. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts före utgången av augusti 2021.