Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:780 · Visa register
Förordning (2019:780) om riktålder för pension för år 2026
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-11-21
Ikraft: 2020-01-01
1 § Riktåldern för pension enligt 2 kap. 10 a-10 c §§ socialförsäkringsbalken ska vara 67 år för år 2026.