Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:780 · Visa register
Förordning (2019:780) om riktålder för pension för år 2026
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-11-21
Ikraft: 2020-01-01
1 § Riktåldern för pension enligt 2 kap. 10 a-10 c §§ socialförsäkringsbalken ska vara 67 år för år 2026.