Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:722 · Visa register
Förordning (2019:722) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2020
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2019-11-14
Ikraft: 2020-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2020. 2 § Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som - när det gäller klasserna 0-V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och - när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014. Högst 3 axlar EURO-klass Avgift Avgift Avgift Avgift per år per månad per vecka per dag i kronor i kronor i kronor i kronor 0 14 534 1 446 382 123 I 12 633 1 260 330 123 II 11 001 1 094 289 123 III 9 565 950 247 123 IV 8 697 867 227 123 V 8 222 816 216 123 VI eller renare 7 747 774 206 123 Minst 4 axlar EURO-klass Avgift Avgift Avgift Avgift per år per månad per vecka per dag i kronor i kronor i kronor i kronor 0 24 368 2 427 640 123 I 21 093 2 107 557 123 II 18 346 1 828 485 123 III 15 939 1 590 423 123 IV 14 503 1 446 382 123 V 13 707 1 363 361 123 VI eller renare 12 912 1 291 340 123 3 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor.