Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:680 · Visa register
Förordning (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2019-11-07
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:1234
Upphävd: 2019-12-10
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2020. KN-nr Slag av Skattebelopp bränsle Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 Bensin som uppfyller kraven för a) miljöklass 1 – motorbensin 4 kr 15 öre 2 kr 67 öre 6 kr 82 öre per liter per liter per liter – alkylatbensin 2 kr 12 öre 2 kr 67 öre 4 kr 79 öre per liter per liter per liter b) miljöklass 2 4 kr 18 öre 2 kr 67 öre 6 kr 85 öre per liter per liter per liter 2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 Annan bensin än som avses under 1 eller 7 5 kr 7 öre 2 kr 67 öre 7 kr 74 öre per liter per liter per liter 3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69 Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, 903 kr 3 420 kr 4 323 kr per m3 per m3 per m3 b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1 2 524 kr 2 276 kr 4 800 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 2 2 840 kr 2 276 kr 5 116 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass 3 004 kr 2 276 kr 5 280 kr per m3 per m3 per m3 4.2711 12 11– 2711 19 00 Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 3 598 kr per 3 598 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg b) annat ändamål än som avses under a 1 160 kr per 3 598 kr per 4 758 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 5. 2711 11 00, 27 11 21 00 Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 2 561 kr per 2 561 kr per 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 b) annat ändamål än som avses under a 998 kr per 2 561 kr per 3 559 kr per 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 6. 2701, 2702 eller 2704 Kol och koks 687 kr per 2 976 kr per 3 663 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 7. 2710 11 31 Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter 4 kr 18 öre 2 kr 67 öre 6 kr 85 öre per liter per liter per liter 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.