Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:424 · Visa register
Förordning (2019:424) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
Departement: Finansdepartementet V
Utfärdad: 2019-06-05
Ikraft: 2019-07-21
1 § Denna förordning kompletterar lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen. Förordningen är meddelad med stöd av 2 kap. 7 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning. 2 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om 1. hur det tröskelvärde som avses i 2 kap. 1 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning ska beräknas när erbjudandet görs i en annan valuta än euro, 2. på vilket språk ett prospekt, tillägg till prospekt eller universellt registreringsdokument ska upprättas, och 3. på vilket språk sådana dokument som avses i artikel 1.4 f och g och 1.5 första stycket e, f och j v i EU:s prospektförordning ska upprättas.