Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1245 · Visa register
Förordning (2019:1245) om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2020
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2019-12-05
Ikraft: 2020-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) skiktgränsen till 509 300 kronor för beskattningsåret 2020.