Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:682 · Visa register
Förordning (2019:682) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2020
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2019-11-07
Ikraft: 2020-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 16 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2020.