Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:2081 · Visa register
Förordning (2018:2081) om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valsedlar kan läggas ut
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2018-12-20
Ikraft: 2019-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2024:150
Upphävd: 2024-04-15
Har upphävts genom förordning (2024:150). 1 § För inköp av avskärmningar avsedda för platser där valsedlar kan läggas ut i anslutning till eller i val- och röstningslokaler ska en kommun få statsbidrag 1. med 2 000 kr för varje vallokal, och 2. med 2 000 kr för varje röstningslokal utan begränsat tillträde för förtidsröstning. 2 § Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget enligt 1 § 1 och betala ut bidraget till kommunerna senast den 1 april 2019. 3 § En kommun som har rätt till bidrag enligt 1 § 2 ska senast den 15 mars 2019 anmäla till Valmyndigheten hur många röstningslokaler utan begränsat tillträde som kommer att finnas i kommunen vid förtidsröstning i 2019 års val till Europaparlamentet. Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget enligt första stycket och betala ut bidraget senast den 1 april 2019. 4 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.