Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:2016 · Visa register
Förordning (2018:2016) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter
Departement: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 2018-12-06
Ikraft: 2019-01-02
1 § Denna förordning kompletterar lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen. Förordningen är meddelad med stöd av – 24 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter i fråga om 2 §, och – 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 3 §. 2 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om produktingripande enligt artikel 17 i EU-förordningen. 3 § Finansinspektionen får besluta sådana meddelanden till icke-professionella investerare som avses i artikel 24.4 i EU-förordningen. Ett beslut om meddelande enligt första stycket ska riktas direkt till den berörda icke-professionella investeraren och ha det innehåll som anges i artikel 24.4 i EU-förordningen.