Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:2016 · Visa register
Förordning (2018:2016) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter
Departement: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 2018-12-06
Ikraft: 2019-01-02
1 § Denna förordning kompletterar lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen. Förordningen är meddelad med stöd av – 24 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter i fråga om 2 §, och – 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 3 §. 2 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om produktingripande enligt artikel 17 i EU-förordningen. 3 § Finansinspektionen får besluta sådana meddelanden till icke-professionella investerare som avses i artikel 24.4 i EU-förordningen. Ett beslut om meddelande enligt första stycket ska riktas direkt till den berörda icke-professionella investeraren och ha det innehåll som anges i artikel 24.4 i EU-förordningen.