Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1638 · Visa register
Förordning (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2018-11-08
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:448
Upphävd: 2019-07-01
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2019. KN-nr Slag av Skattebelopp bränsle Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 Bensin som uppfyller kraven för a) miljöklass 1 – motorbensin 4 kr 8 öre 2 kr 62 öre 6 kr 70 öre per liter per liter per liter – alkylatbensin 2 kr 9 öre 2 kr 62 öre 4 kr 71 öre per liter per liter per liter b) miljöklass 2 4 kr 11 öre 2 kr 62 öre 6 kr 73 öre per liter per liter per liter 2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 Annan bensin än som avses under 1 eller 7 4 kr 99 öre 2 kr 62 öre 7 kr 61 öre per liter per liter per liter 3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69 Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, 887 kr 3 360 kr 4 247 kr per m3 per m3 per m3 b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1 2 480 kr 2 236 kr 4 716 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 2 2 791 kr 2 236 kr 5 027 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass 2 952 kr 2 236 kr 5 188 kr per m3 per m3 per m3 4.2711 12 11– 2711 19 00 Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 3 535 kr per 3 535 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg b) annat ändamål än som avses under a 1 140 kr per 3 535 kr per 4 675 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 5. 2711 11 00, 27 11 21 00 Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 2 516 kr per 2 516 kr per 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 b) annat ändamål än som avses under a 981 kr per 2 516 kr per 3 497 kr per 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 6. 2701, 2702 eller 2704 Kol och koks 675 kr per 2 924 kr per 3 599 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 7. 2710 11 31 Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter 4 kr 11 öre 2 kr 62 öre 6 kr 73 öre per liter per liter per liter 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Övergångsbestämmelser 2019:448 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019. 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.