Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:152 · Visa register
Förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2018-03-15
Ikraft: 2018-04-19 överg.best.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner i syfte att stärka ekonomisk och social utveckling. Bidraget lämnas i mån av tillgång på medel. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förutsättningar för bidrag 3 § Bidrag får lämnas till kommuner för – åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling i kommunen, – framtagandet av en övergripande plan för att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i kommunen. De kommuner som kan ansöka om bidrag anges i bilaga 1. Beslut om bidrag 4 § Tillväxtverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. 5 § En ansökan om bidrag enligt denna förordning ska vara skriftlig och lämnas till Tillväxtverket. Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad bidraget ska användas till och ange mål, tidsplan och budget. 6 § När bidragen fördelas ska Tillväxtverket prioritera långsiktigt utvecklingsarbete och beakta sektorsövergripande åtgärder. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska beaktas. Utbetalning och villkor 7 § Bidrag enligt denna förordning lämnas med högst 90 procent av kostnaderna för sådana insatser som avses i 3 §. 8 § Ett beslut om bidrag enligt denna förordning får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. 9 § Ett bidragsår omfattar ett kalenderår. Ett beslut om bidrag enligt denna förordning får meddelas för en period om högst 3 år. Bidrag får betalas ut i förskott. Uppgiftsskyldighet 10 § Den som tar emot bidrag enligt denna förordning ska lämna de uppgifter till Tillväxtverket som behövs för uppföljning och utvärdering av bidraget. Återbetalning och återkrav 11 § Kommuner som tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldiga om 1. bidraget helt eller delvis har använts för andra ändamål än vad det beviljades för, eller 2. villkor enligt 8 § inte har följts. 12 § Tillväxtverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt 11 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Tillväxtverket besluta att avstå från återkrav. Bemyndigande 13 § Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2018:152 1. Denna förordning träder i kraft den 19 april 2018. 2. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas för tid från och med den 1 januari 2018. Bilaga 1 Bengtsfors Bollnäs Bräcke Dals-Ed Eda Fagersta Gullspång Haparanda Hultsfred Hylte Hällefors Högsby Kramfors Ljusdal Ljusnarsberg Markaryd Mellerud Munkfors Norberg Ragunda Ronneby Sollefteå Söderhamn Töreboda Vingåker Åmål Ånge Årjäng Åsele Övertorneå