Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1200 · Visa register
Lag (2017:1200) om skatt på flygresor
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2017-11-30
Ikraft: 2018-04-01
Lagens tillämpningsområde 1 § Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för kommersiella flygresor och för flygresor med svenskt statsflyg (flygskatt). Uttryck i lagen 2 § I denna lag avses med 1. flygföretag: a) en fysisk eller juridisk person som innehar ett giltigt drifttillstånd eller motsvarande tillstånd som ger personen rätt att utföra kommersiella flygresor, b) den som svarar för driften av det svenska statsflyget, 2. flygplats: ett mark- eller vattenområde som helt eller delvis har inrättats så att flygplan ska kunna ankomma, avgå samt röra sig på marken eller vattnet, 3. flygande personal: varje person ombord på ett flygplan som a) flyger flygplanet, b) tar hand om teknisk övervakning, underhåll eller reparation, c) är ansvarig för säkerheten för passagerare i kabinen, eller d) ger service till passagerarna. Skattepliktens omfattning 3 § Flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Undantag från skatteplikt 4 § Flygskatt ska inte betalas för 1. barn under två år, 2. passagerare som på grund av teknisk störning, väderförhållanden eller annan oförutsedd händelse inte har nått destinationsflygplatsen och som medföljer vid en förnyad avgång, 3. flygande personal som är i tjänst under flygningen, 4. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter flygresan med samma flygplan (transitpassagerare) enligt vad som framgår av resedokumentationen, eller 5. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter med ett annat flygplan (transferpassagerare) om den efterföljande flygningen enligt vad som framgår av resedokumentationen påbörjas inom 24 timmar. Skattskyldighet 5 § Det flygföretag som utför flygningen är skattskyldigt. Skattskyldighetens inträde 6 § Skyldighet att betala skatt inträder när flygplanet lyfter från en flygplats i Sverige. Skattens storlek 7 § Skatten ska betalas med – 60 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till denna lag, – 250 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till denna lag, och – 400 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination. Med slutdestination avses den destination som framgår av resedokumentationen. Skatteomräkning 8 § För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska flygskatt tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 7 § angivna skattebeloppen multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017. Flygskattebeloppen avrundas till hela kronor. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. Förfarandet 9 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Bilaga 1 till lag om skatt på flygresor Land Albanien Andorra Belgien Bosnien och Hercegovina Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kosovo Kroatien Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Makedonien Malta Moldavien Monaco Montenegro Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien San Marino Schweiz Serbien Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Vatikanstaten Vitryssland Österrike Bilaga 2 till lag om skatt på flygresor Land Afghanistan Algeriet Armenien Azerbajdzjan Bahrain Burkina Faso Djibouti Egypten Elfenbenskusten Eritrea Etiopien Förenade Arabemiraten Gambia Georgien Guinea Guinea-Bissau Irak Iran Israel Jemen Jordanien Kanada Kap Verde Kazakstan Kirgizistan Kuwait Libanon Libyen Mali Mauretanien Marocko Niger Oman Pakistan Palestina Qatar Ryssland Saudiarabien Senegal Sudan Syrien Tadzjikistan Tchad Tunisien Turkmenistan USA Uzbekistan