Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:113 · Visa register
Förordning (2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2017-02-16
Ikraft: 2017-04-01
1 § I denna förordning finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till polisen i form av transporter med helikopter. 2 § Försvarsmakten ska på begäran av polisen utföra helikoptertransporter som är av större vikt för genomförandet av polisiära insatser. Försvarsmakten får avslå begäran om det föreligger synnerliga skäl för annan användning av helikopterresursen. 3 § När stöd lämnas enligt denna förordning får Försvarsmaktens personal inte användas i situationer där det finns risk för att den kan komma att bruka våld eller tvång mot enskilda. 4 § En enhet inom Försvarsmakten som lämnar stöd enligt denna förordning ska stå under befäl av en militär chef. När stödet lämnas ska enheten och dess chef stå under direkt ledning av den myndighet som begärt stödet. 5 § En begäran om stöd enligt denna förordning görs hos Högkvarteret av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Beslut om att lämna stöd ska fattas av överbefälhavaren eller av den inom Högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer. 6 § För att förbereda stöd till polisen får myndigheterna genomföra samövningar. Begäran om samövning får göras av såväl polisen som Försvarsmakten. 7 § Försvarsmakten får, efter att ha hört Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.