Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1023 · Visa register
Förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2017-11-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1327
1 § Har upphävts genom förordning (2018:1327). 2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatt på elektrisk kraft för kalenderåret 2018 ska betalas med 33,1 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. 3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Övergångsbestämmelser 2018:1327 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.